ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈઢ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. હઠ; જિદૃ.
૨. वि. ( ડિંગળ ) બરાબર.