ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( ડિંગળ ) લોભ.