ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓરમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. સોનું; સુવર્ણ.