ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છટાભા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] स्त्री. ચહેરાની કાંતિ.
૨. स्त्री. વીજળી; વીજ.
૩. स्त्री. વીજળીની ચમક.