ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જુવેલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અં. ] न. રત્ન; ઝવેર; નંગ.