ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૂદતર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ઝૂદતર ] अ. વધારે ઝડપથી.