ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જોગંટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. આકાંક્ષા; ઉત્કંઠા.
૨. पुं. ગર્ભિણીનો મનોરથ.