ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝિરાહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] स्त्री. કડીઓનું બનેલું લોઢાનું બખ્તર.