ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝુરૂફ  
ઉચ્ચાર: ( ઝ઼ુરૂફ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] न. ब. व. વાસણ; પાત્ર; ઠામ.