ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝુલ્મત  
ઉચ્ચાર: ( ઝ઼ુલ્મત )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. અંધારૂં.