ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટોંટી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. પાણીનો નળ.
[ હિં. ] स्त्री. ભૂંગળી; નળી; નાળચું.