ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠિયો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. જગ્યા; બેઠક.
૨. पुं. હદની નિશાની.