ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠોચલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ब. व. છણકા; તુંકારા; તોછડાઈ કરવી તે.