ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડૌઢી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. મકાનનો આગળનો ભાગ; દ્વાર.