ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢગ્ય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. નોતર; કન્યાને આણું વાળવા આવેલ માણસનો સમૂહ.
૨. स्त्री. પુષ્કળતા; બહોળાપણું.