ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણાવા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નૌકા ] स्त्री. ( પ્રાકૃત ) નાવ; હોડી; વહાણ; જહાજ.