ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થિરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. સ્થિરા ] स्त्री. પૃથ્વી.