ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દિરાયત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. न. ગુણ.
૨. [ અ. ] न. જ્ઞાન.
૩. न. રીત.